Tag: تکنولوژی و شهر

اهمیت شهر خلاق – بسترهای جذب طبقه خلاق (۵)

بابک فریزنی , July 28th, 2021


همچون همه شهرها، تحقق و زیستِ شهرهای خلاق هم به ساکنین آن مربوط است. این بدان معناست که نمی‌توان این مکان‌ها را از ابتدا و برای همیشه برنامه‌ریزی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ