Tag: حاکمیت و مردم

وقتی سرمایه‌ اجتماعی به باد می رود!

ناصر فکوهی , July 11th, 2021


گفتگوی روزنامه فرهیختگان با ناصر فکوهی   – تعریف خود از سرمایه اجتماعی بیان بفرمایید، اهمیت بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت از چه حیثی است؟ سرمایه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ