Tag: حفاظت فرهنگی

میراث فرهنگی ناملموس جهانی (۳)

آذر جوادزاده , May 29th, 2021


برگردان : آذر جوادزاده یکی از برجسته ترین نکات در حفظ میراث فرهنگی ناملموس در جهان، همانا قلمرو گسترده‌ی کنشگری فرهنگی است که طیف گسترده ای از رویدادها،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ