Tag: حوزه قدرت

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۲۵)

زهره روحی , February 3rd, 2021


فاصله گیری از بهشت، به منزله تصوری غایت گرا با توجه به آموزه های اسپینوزاییِ فاصله گیری از اندیشه های غایتگرا ( ۱ ) ، نه تنها به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ