Tag: شهر و فرهنگ

سکونتگاه‏‌های‌ غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان

این مظلب در پژوهش‌های انسان‏شناسی ایران سال ۱، شمارۀ ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۵۹- ۳۵ منتشر شده است و اکنون برای بار دوم در انسان‌شناسی و…

پس‌کرانه، شهری شده؟

تصویر: زیرساخت‌های کشاورزی-صنعتی بیابانی، عربستان سعودی، ۲۰۱۲ چاه‌های آب زیرزمینی به مدت چندین دهه از یک سیستم کاملاً مکانیزه و عقلانی پیرامونِ  کاربری اراضی کشاورزی-صنعتی در منظره‌ی بیابانی…

انسان‌شناسی شهری

فارحا غانم[۱] برگردان زهره دودانگه انسان‌شناسی شهری مطالعۀ نظام‌های فرهنگی و هویت‌ها در شهرها، نیز نیرو‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که اشکال و فرایند‌های شهری را شکل…

آیندۀ آن‌ها، امروز ما؛ امروز ما، آیندۀ نسل‌های بعد

از گزاره‌های معدودی که اکثر متخصصان علوم اجتماعی بر آن توافق دارند، یکی هم مفهوم ارزشِ شناختی و علمی و به‌خصوص کاربردیِ «آینده‌نگری» است. این به مفهوم زیر…

انگاشت‌ها از فضا و مکان در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی

درباره کتاب «انگاشت‌ها از فضا و مکان در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی» اثر سیمین داودی و ایان استرنج فضا و مکان مفاهیم کلیدیِ اندیشه و کنشِ برنامه‌ریزی فضایی هستند.…

نگاهی به طرح آمایش سرزمین، چالش­‌ها و موانع آن

برای بررسی موانع، چالش­ها و آسیب­هایی که طرح­های آمایش سرزمین در ایران با آن مواجهه می­شوند، نگاهی به عقبه و تاریخچه طرح­های آمایش سرزمین راهگشا خواهد بود. به…