Tag: شهر و فرهنگ

تاریخ شهر: فرایند شهرنشینی کنونی

چارلز ل. ردمن، ترجمۀ زهره دودانگه همچنان‌که افراد بیشتری، در فرایندی به نام شهرگرایی، در شهرها جمع می‌شوند، دولت با گزینه‌هایی دربارۀ این موضوع روبه‌رو می‌شود که چگونه…

عدالتی که در خدمت مردم باشد نه نهادها

میرنا گورانسکی برگردان آذر جوادزاده هدف این مقاله به اشتراک گذاشتن ملاحظاتی درباره‌ی معنای شهر عدالت‌محور از دیدگاه حقوقدانی است که به اصلاح نظام عدالت و به‌ویژه طراحی…

نظریه: سکونت، بودن در فضا یا تعامل با آن؟

مختصری دربارۀ دیدگاه‌های مارتین هایدگر و ماتیس استوک هایدگر در سخنرانی خود با عنوان «ساختن، سکونت، اندیشیدن»  میان مفهوم سکونت و ساختن پیوندی معنایی قائل می‌شود. وی به…

ابهام نشانه‌شناختی و تأثیر آن بر خوانایی فضای کلانشهری

ناصر فکوهی و زهره دودانگه مطالعه موردی: زیرگذر چهارراه ولیعصر در شهر تهران کلانشهر پیچیده‌ترین و بزرگترین سکونتگاه انسانی است و فضای کلانشهری به سبب تراکم انسانی بالا و…

جایگاه مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در نظام قانونی و حقوقی پس از انقلاب

جایگاه مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در نظام قانونی و حقوقی پس از انقلاب (از ابتدا تا آغاز دهۀ ۱۳۹۰) توضیح یک نکته: این مقاله در پاییز ۱۳۹۰…

تحلیل الگوهای فضایی زندگی روزمرۀ زنان حومه‌نشین نمونۀ موردی: محلۀ مارلیک در شهر ملارد

زهره دودانگه- زهرا اهری این مقاله قصد دارد توضیح دهد که چگونه زنان حومه‌نشین با محدودیت‌های زندگی در شهر خودشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این رویارویی چگونه در…

شهروندی اجتماعی و فعالیت سازمان‌‏های غیردولتی

مهرناز عطاران – زهره دودانگه مقدمـه مـروری بـر آثـار منتشرشـده در حـوزه شـهروندی در چنـد دهـه اخیـر نشـان‌دهنده نقدهایـی اسـت کـه عـلاوه بـر مفاهیـم بنیانـی، میـزان برخـورداری گروه‌هـای…

کندوکاوی در کیفیت زندگی با تحلیل حق زنان به زندگی شهری

چکیده پژوهشگران جنسیت چنین می‌انگارند که ایدۀ «حق به شهر» باید درباره زندگی شهری زنانه بازتعریف شود، زیرا علیرغم تأکید بر حق همه ساکنان، تفاوت‌های میان آن‌ها من…

شهر در زمان همه‌گیری: یک برنامه تحقیقاتی عمومی برای فیلسوفان و همکاران ما

شارون ام.میگر  برگردان: آذر جوادزاده من به یک شبکه جهانی چند رشته‌ای از محققان، شبکه جهانی همه‌گیری[۱] پیوستم و اخیراً در وبینار و راه‌اندازی گروه‌های کاری با موضوع…