Tag: فضا و مکان

آیندۀ آن‌ها، امروز ما؛ امروز ما، آیندۀ نسل‌های بعد

ناصر فکوهی , June 18th, 2022


از گزاره‌های معدودی که اکثر متخصصان علوم اجتماعی بر آن توافق دارند، یکی هم مفهوم ارزشِ شناختی و علمی و به‌خصوص کاربردیِ «آینده‌نگری» است. این به مفهوم زیر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضا و برنامه‌ریزی

آذر جوادزاده , December 11th, 2021


فضا در برنامه ریزی همچون یک کلیدواژه عمل می کند و بنیان اصلی فرایند برنامه‌ریزی را تشکیل می دهد. هرچند فضا در دهه های اخیر موضوع بحث بسیاری…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

در ستایش فرم؟ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت ِ فضا/ زمان

ناصر فکوهی , September 8th, 2021


در برابر سه گانه مشهور ویتریوس، یعنی مفید بودن (utilitas) ، زیبایی (venustas) و استحکام (firmitas) که پایه‌های اساسی معماری کلاسیک را در طول چند‌هزاره می‌ساختند و این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت شهر خلاق (۶)

بابک فریزنی , August 16th, 2021


اهمیت شهر خلاق – شهر خلاق به مثابه‌ مکان (۶) رقابت شهر خلاق به مثابه‌ی شهرِ جهانی با دیگر شهرها، در توانایی جذب و نگاه‌داشتِ طبقه‌ خلاق است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ