Tag: فلسفه

علل تنفر از دیدگاه انسان‌شناسانه در مصاحبه با مایکل روس

مصاحبه با پروفسور مایکل روس در نشست روز داروین مصاحبه‌کننده: معصومه شاه‌گردی[۱] سلام سلام. صحبت من راجع به انسان‌شناسی بیولوژیک خواهد بود. اما فکر کردم که به‌جای گفتن…

انسان شناسی پرسپکتیوال و روش ابهام کنترل شده(۲)

ادواردو ویوریوس دی‌کاسترو برگردان محمد صادق شادمانی بدن‌ها و روح‌ها یکی از نقاط آغازین تحلیل من از پرسپکتیویسم که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد قصه‌ای بود که لوی-استروس…

شهر در زمان همه‌گیری: یک برنامه تحقیقاتی عمومی برای فیلسوفان و همکاران ما

شارون ام.میگر  برگردان: آذر جوادزاده من به یک شبکه جهانی چند رشته‌ای از محققان، شبکه جهانی همه‌گیری[۱] پیوستم و اخیراً در وبینار و راه‌اندازی گروه‌های کاری با موضوع…