Tag: ماتم

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , May 2nd, 2021


از منظر بارت اولین چیزی که از عکس، دریافت می‌شود، حضور مرگ است. هر عکس خیالی دارد، که شیرینی آن خیال، با مرگ‌اش در لحظه‌ی قاطعانه‌ی اکنون پیوندی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ مطالعات مرگ، ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۵)

هاجر قربانی , November 1st, 2020


عمرِ انسان‌شناسی پاندمی و پژوهشِ دربابِ آن شاید به دو دهه نرسد. علتِ پرداختنِ به آن هم تحت تاثیر حضور بیماری‌های عفونی‌ای است که در جهانِ مدرن حضور…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ مطالعات مرگ، ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۴)

هاجر قربانی , October 18th, 2020


انسان‌شناسِ دیگری که در بحث ما می‌تواند از جایگاه مهمی برخوردار باشد ویکتور ترنر است: دانشمندی که به تَبَعِ مطالعات و نظریه‌پردازی‌هایش اگرچه همچون همتایِ خود، ون‌جنپ، مستقیماً…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیات ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۳)

هاجر قربانی , October 11th, 2020


همین پیوندهای عاطفی هستند که نقشِ عمده‌ای را در همبستگیِ اجتماعی وهویت خانواده‌ها، قبایل، گروه‌های قومی یا ملت‌ها ایفا می‌کنند. این نگاه از اندیشه‌ی امیل دورکیم نشات می‌گیرد….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۲)

هاجر قربانی , September 27th, 2020


درست است که مطالب و یادداشت‌های متعددی، چه به دیگر زبان‌ها و چه در زبانِ فارسی، منتشر شده و بیان می‌کند که کتاب مرگ و مردن کوبلرراس اولین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱)

هاجر قربانی , September 20th, 2020


مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱): پایان نظریه الیزابت کوبلرراس؟ شیوعِ ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ از چین، شهر ووهان، آغاز شد. سرعتِ شیوعِ آن،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ