Tag: مطالعات تغذیه

سیر تطور سبک‌های تغذیه

آناهیتا ناهید , October 2nd, 2021


تغذیه و حواشی آن از مسائل پرحاشیۀ انسان شهری معاصر است. از تنوع رژیم های غذایی گرفته تا اهمیت تهیه و توزیع منابع اولیه و نحوه طبخ و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ