Tag: معماری

نگاهی به هنر و معماری معاصر ایران؛ چالش‌های سیاست و اقتصاد

تصویر: اکریلیک روی بوم با عنوان قاصدک، اثر محمد احصایی. این یادداشت در پاسخ به یک پیش‌فرض نوشته است؛ پیش‌فرضی که می‌گوید هنر معاصر ایران موردتوجه قرار گرفته…

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ سی‌ و دوم: نقش تخت جمشید در شکل‌گیری معماری ایران

مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ سی‌ ودومین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور دکتر حسین سلطانزاده (معمار، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه) با موضوع «نقش…

در ستایش فرم؟ یا نقدی انسان‌شناختی بر کارکردگرایی ساخت ِ فضا/ زمان

در برابر سه گانه مشهور ویتریوس، یعنی مفید بودن (utilitas) ، زیبایی (venustas) و استحکام (firmitas) که پایه‌های اساسی معماری کلاسیک را در طول چند‌هزاره می‌ساختند و این…

دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا در معماری امروز ایران

باید پذیرفت که سطح اندیشه‌ورزی معماری در ایران چندان غنی نیست و آنچه به‌مثابه کانسپت، چالش‌ها و مسئله‌ طراحی در بسیاری از پروژه‌ها مطرح می‌شود، بسیار سطحی و…