Tag: میکرو سلیبریتی

میکرو‌سلبریتی و خودِ برند‌شده(۱)

فردین علیخواه , November 16th, 2020


ترزا سنف-دانشگاه مک‌کوآری، برگردان فردین علیخواه مقدمه: بحران هویت کوبنا مرسر[۱] می‌نویسد:«هویت تنها زمانی مسئله می‌شود که در بحران باشد، وقتی که تردید و عدم‌قطعیت جای چیزی را می‌گیرد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ