Tag: نمایشنامه

حکایت تن و خاک؛ تن بیرون‌زده از خاک

وب گاه , January 18th, 2022


آزمایشگاه – این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برگزیده و منتشر می شوند. انتشار این مطالب بدون اجازه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تجزیه و تحلیل فمنیستی نمایشنامه تاوان زیستن

وب گاه , December 27th, 2021


تجزیه و تحلیل فمنیستی نمایشنامه ی “تاوان زیستن” اثر مارتینا مایوک بر بستر زبان شناسی امید گودرزی قبل از شروع نوشتن تجزیه و تحلیل خود باید وظیفه ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بررسی موردی نمایشنامه‌های میرزاده عشقی از منظر خشونت

وب گاه , December 22nd, 2021


زهرا رستمی جنبش مشروطه تغییرات بنیادینی در ساختار سیاسی و فرهنگی کشور پدید آورد که این دگرگونی در عمق اندیشۀ افراد جامعه نیز تأثیر بسزایی گذاشت و باعث…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تئاتر و مطالعات بینا‎رشته‌ای

ناصر فکوهی , September 6th, 2021


بی‌فرهنگی درد بزرگ جامعه ما و به خصوص روشنفکران‌مان 1. میان رشتگی تاکنون به بینارشتگی و به چند رشتگی ترجمه شده من می خواهم در ابتدا یک بحث…


→انسان‌شناسی و فرهنگ