Tag: هویت اجتماعی

من می‌پوشم پس هستم

, April 18th, 2021


من می‌پوشم پس هستم: بررسی فرهنگ اسنیکرهد، هویت اجتماعی و ترجیح (الویت) برند در میان مردان چکیده در حالی که محبوبیت کفش های ورزشی یا «کفش های کتانی»…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زنان ایرانی بر حضیض برزخ سنت و مدرنیته

زهرا راجی , November 3rd, 2020


(نگاهی به کتاب زن ایرانی و پرنده من) برخلاف برخی از جوامع که در آن به سنت به مثابه امری معطوف به گذشته، نگریسته می شود در جامعه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ