Tag: کرونا

شهر در زمان همه‌گیری: یک برنامه تحقیقاتی عمومی برای فیلسوفان و همکاران ما

شارون ام.میگر  برگردان: آذر جوادزاده من به یک شبکه جهانی چند رشته‌ای از محققان، شبکه جهانی همه‌گیری[۱] پیوستم و اخیراً در وبینار و راه‌اندازی گروه‌های کاری با موضوع…

روایت مردم‌نگارانه اولین روز کاری بعد از عادی شدن شرایط کرونایی در شهر تهران

کرونا باعث شده که امروز بعد از سه ماه از ثبت ورود رسمی‌اش به ایران، تغییرات بسیار زیادی به وجود آید، شاید ملموس‌ترین تغییر در این رابطه، تغییر…

روایتی از شهر در دوران کرونا؛ یک مردم‌نگاری تصویری از بندر ماهشهر

اشاره شهر محدود به مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و سازه‌ها که شکل فیزیکی مشخصی دارند نمی‌باشد، بلکه مجموعه‌هایی زنده و پویا است که صورت‌های غیرمادی را نیز شامل می‌شود،…

مروری بر ادبیاتِ مطالعات مرگ، ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۵)

عمرِ انسان‌شناسی پاندمی و پژوهشِ دربابِ آن شاید به دو دهه نرسد. علتِ پرداختنِ به آن هم تحت تاثیر حضور بیماری‌های عفونی‌ای است که در جهانِ مدرن حضور…

مروری بر ادبیات ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۳)

همین پیوندهای عاطفی هستند که نقشِ عمده‌ای را در همبستگیِ اجتماعی وهویت خانواده‌ها، قبایل، گروه‌های قومی یا ملت‌ها ایفا می‌کنند. این نگاه از اندیشه‌ی امیل دورکیم نشات می‌گیرد.…

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱)

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱): پایان نظریه الیزابت کوبلرراس؟ شیوعِ ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ از چین، شهر ووهان، آغاز شد. سرعتِ شیوعِ آن،…