Tag: کووید19

روایتی از شهر در دوران کرونا؛ یک مردم‌نگاری تصویری از بندر ماهشهر

اشاره شهر محدود به مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و سازه‌ها که شکل فیزیکی مشخصی دارند نمی‌باشد، بلکه مجموعه‌هایی زنده و پویا است که صورت‌های غیرمادی را نیز شامل می‌شود،…