Tag: Dialektendringer

Elevar som sosiolingvistiske forskarar

sprakprat , March 11th, 2022


Mykje av intensjonen med den nye læreplanen LK20 går på å gje elevane overføring av kunnskap frå eitt domene til eit anna. I denne språkpraten viser eg kor…


→Språkprat

Bestemmer flertallet?

sprakprat , October 8th, 2020


Når det kommer mange innflyttere på en gang til et sted, får det store ringvirkninger, både sosialt, kulturelt, og språklig. Men hvor stor direkte innflytelse får innflytternes talemål…


→Språkprat