Tag: Dialekter

Elevar som sosiolingvistiske forskarar

sprakprat , March 11th, 2022


Mykje av intensjonen med den nye læreplanen LK20 går på å gje elevane overføring av kunnskap frå eitt domene til eit anna. I denne språkpraten viser eg kor…


→Språkprat

Dialekt på busstur

sprakprat , December 17th, 2021


Kor mykje eller kor lite må æ forandre i ei setning før du les det som dialekt, og koffør skriv æ sånn? I denna språkpraten skriv æ om…


→Språkprat

Lærarspråk i norsk som andrespråk når nynorsk er opplæringsspråket

sprakprat , December 3rd, 2021


Lærarar er både språkbrukarar og språklærarar i andrespråksklasserommet. I denne teksten skal me sjå nærmare på den talespråklege variasjonen til lærarar, nærmare bestemt korleis lærarar snakkar i un…


→Språkprat

Bestemmer flertallet?

sprakprat , October 8th, 2020


Når det kommer mange innflyttere på en gang til et sted, får det store ringvirkninger, både sosialt, kulturelt, og språklig. Men hvor stor direkte innflytelse får innflytternes talemål…


→Språkprat

Halvemål – et pust i sivet?

sprakprat , September 3rd, 2020


I godt over hundre år har halvemål blitt brukt som fagterm for ei mer eller mindre systematisk utelating og innsetting av h-lyd foran vokaler, altså at for eksempel hest blir utta…


→Språkprat

Kålrabiprat

sprakprat , November 27th, 2019


For mange nordmenn, kanskje spesielt på Vestlandet, er kålrabi en viktig grønnsak nå om høsten – og ikke minst til jul. For hva er vel en pinnekjøttmiddag uten…


→Språkprat

Kva seier ungdomar i Meland om strilemålet?

sprakprat , June 27th, 2019


Du har gjerne høyrt uttrykket “Den må du dra lenger ut på landet med”. Kva skjer med haldningar til strilemålet utanfor Bergen om me gjer nettopp det? Strilemålet…


→Språkprat

«Dei snakkar no litt nynorsk»

sprakprat , April 26th, 2019


Du har sikkert høyrt at folk kan seie noko slikt som at «der snakkar dei nynorsk» eller «han snakkar meir bokmål enn meg». Kanskje irriterer du deg over…


→Språkprat

Da Aasen skulle gjere landsmålet forståeleg

sprakprat , February 22nd, 2019


Hadde vi hatt problem med å snakke med informantane hans Ivar Aasen? Språket forandrar seg jo så mykje, og særleg gjer dialektane det – blir det sagt. Slike…


→Språkprat