Tag: Engelsk

Hva er egentlig galt med passiv?

sprakprat , October 7th, 2022


Passiv har fått et ufortjent dårlig rykte. Det sies at det forkludrer språket og at vi helst skal bruke aktiv i stedet, i alle fall hvis vi ønsker…


→Språkprat

Kjønn og språkleg sjølvtillit i høgare utdanning

sprakprat , August 25th, 2022


«Jeg lærer veldig godt på engelsk, men hadde nok dessverre ikke turt å spørre om noe på engelsk i forelesning foran alle.» Slik uttrykte ein kvinneleg student seg…


→Språkprat

Kan falske venner bli venner?

sprakprat , April 22nd, 2022


Falske venner er et begrep bokstavelig oversatt fra engelsk, der det heter false friends. Det refererer til ord som enten ortografisk (i stavemåten) eller fonetisk (i uttalen) likner…


→Språkprat

Å be eller to be? – språklige fallgruver

sprakprat , August 19th, 2021


Kontrastiv lingvistikk er en del av språkvitenskapen som fokuserer på forskjeller og likheter mellom språk, for eksempel ut fra fonetikk (uttale), semantikk (betydning) og morfologi og syntaks (dvs….


→Språkprat

«Å gjøre en forskjell» – Engelske fraselån i norsk

sprakprat , March 29th, 2019


Fra engelsk har vi fått en rekke allmennord som børne og chille og fagtermer som controller. Men mange lån omfatter ikke enkeltord, men fraser, slik som «business as usual» og «å gjøre…


→Språkprat