Tag: Grammatikk

Menneskets språkevne er vår superkraft!

sprakprat , December 9th, 2022


Menneskets språkevne er vår mest unikt menneskelige egenskap. Alle språk er uttrykk for det å være menneske i verden, og bor i akkurat samme slags hjerne. Derfor har…


→Språkprat

Dyrere og dyrere og ei jente som ikke er flinkere enn seg sjøl

sprakprat , February 17th, 2022


Mange norske adjektiv oppviser tre grader, for eksempel dyr ‒ dyrere ‒ dyrest. Disse bøyingsformene kaller vi positiv, komparativ og superlativ. Dette er ganske elementær grammatikk. Men har…


→Språkprat

Historien om det kontrafaktiske sjakkspråket – fra russisk til norsk

sprakprat , September 17th, 2021


Det tok 20 år fra jeg oppdaget en kontrafaktisk imperfektiv verbbruk i russisk (og fransk) sjakkspråk til jeg kikket meg selv i speilet og fant en kontrafaktisk presens…


→Språkprat

Hvor kommer grammatikken fra?

sprakprat , August 16th, 2019


Når vi lurer på hvorfor en grammatisk finurlighet i et språk er som den er, bør vi ikke spørre: «Hvorfor er det sånn?» Nåtida gir nemlig sjelden noe…


→Språkprat

Evig eies kun det uavhendelige (eller: eier du egentlig foten din?)

sprakprat , April 12th, 2019


Hvor mange måter kan man egentlig eie noe på? Man skulle kanskje tro det bare var én –  enten eier man noe, eller så gjør man det ikke….


→Språkprat

Hen, men også they, zie, xe og ey – kjønnsnøytrale pronomen i norsk, svensk og engelsk

sprakprat , January 3rd, 2019


Bruken av kjønnsnøytrale pronomen er svært begrenset i norsk sammenlignet med svensk og engelsk. Hvilke konkrete bruksforskjeller finnes egentlig mellom de tre språkene, og hva synes norske, svenske…


→Språkprat