Tag: Metaforer

Fra skip til superhelt

sprakprat , April 1st, 2021


Hvordan kan et ord gå fra å være navnet på en båt til å bli navnet på en superhelt? I denne språkpraten skal vi se hvordan et ord…


→Språkprat

Tall i rommet

sprakprat , December 18th, 2020


Mange tenker kanskje at matematikk og metaforer står så langt fra hverandre i presisjon og funksjon som det er mulig. Men slik er det slett ikke for oss…


→Språkprat

Når metaforar døyr – og vaknar til liv att

sprakprat , December 20th, 2019


Språket vårt er fullt av døde metaforar som ein gong var levande: kreative, assosiasjonsrike ord og uttrykk som tilførte språket noko nytt – heilt til dei blei brukt…


→Språkprat

Metaforisk krigføring

sprakprat , January 31st, 2019


Om ein skal tru norske politikarar, utkjempar me mange kampar: kampen mot fattigdom, kampen mot menneskeskapte klimaendringar, kampen mot økonomisk kriminalitet, kampen mot atomvåpen og kampen mot te…


→Språkprat