Tag: Norsk sammenliknet med andre språk

Hva er egentlig galt med passiv?

sprakprat , October 7th, 2022


Passiv har fått et ufortjent dårlig rykte. Det sies at det forkludrer språket og at vi helst skal bruke aktiv i stedet, i alle fall hvis vi ønsker…


→Språkprat

Kan falske venner bli venner?

sprakprat , April 22nd, 2022


Falske venner er et begrep bokstavelig oversatt fra engelsk, der det heter false friends. Det refererer til ord som enten ortografisk (i stavemåten) eller fonetisk (i uttalen) likner…


→Språkprat

Dialekt på busstur

sprakprat , December 17th, 2021


Kor mykje eller kor lite må æ forandre i ei setning før du les det som dialekt, og koffør skriv æ sånn? I denna språkpraten skriv æ om…


→Språkprat

Historien om det kontrafaktiske sjakkspråket – fra russisk til norsk

sprakprat , September 17th, 2021


Det tok 20 år fra jeg oppdaget en kontrafaktisk imperfektiv verbbruk i russisk (og fransk) sjakkspråk til jeg kikket meg selv i speilet og fant en kontrafaktisk presens…


→Språkprat

Å be eller to be? – språklige fallgruver

sprakprat , August 19th, 2021


Kontrastiv lingvistikk er en del av språkvitenskapen som fokuserer på forskjeller og likheter mellom språk, for eksempel ut fra fonetikk (uttale), semantikk (betydning) og morfologi og syntaks (dvs….


→Språkprat

Hva er egentlig forskjellen mellom «u» og «y»?

sprakprat , April 3rd, 2020


Få lydkontraster volder så stor frustrasjon for de som skal lære seg norsk, som den mellom «u» og «y», for eksempel i ordene sur og syr. Det er…


→Språkprat

Kålrabiprat

sprakprat , November 27th, 2019


For mange nordmenn, kanskje spesielt på Vestlandet, er kålrabi en viktig grønnsak nå om høsten – og ikke minst til jul. For hva er vel en pinnekjøttmiddag uten…


→Språkprat

Kirakira-navn: En moderne japansk navnetrend

sprakprat , November 8th, 2019


Noen fornavn er vanligere enn andre. I Japan har enkelte gått ekstra langt i å finne unike navn til sine barn. Siden skriftsystemet er ulikt vårt, har navngiving…


→Språkprat

Evig eies kun det uavhendelige (eller: eier du egentlig foten din?)

sprakprat , April 12th, 2019


Hvor mange måter kan man egentlig eie noe på? Man skulle kanskje tro det bare var én –  enten eier man noe, eller så gjør man det ikke….


→Språkprat