Tag: Ord og uttrykk

Folkeetymologier – små folkeeventyr om ord

sprakprat , June 2nd, 2022


Hva har forhåndsregel og muskedunder til felles? Jo, begge er eksempler på folkeetymologier, altså det at et sjeldent eller fremmed ord endrer seg påvirket av andre og mer…


→Språkprat

Teddybjørner og springbrett i andrespråkslæringen

sprakprat , March 24th, 2022


Bruk av formularisk språk, eller faste språklige sekvenser og flerordsuttrykk, i andrespråkslæring er et velkjent og veldokumentert fenomen. Men hva er egentlig et formular, og hvilken rolle spiller…


→Språkprat

Dyrere og dyrere og ei jente som ikke er flinkere enn seg sjøl

sprakprat , February 17th, 2022


Mange norske adjektiv oppviser tre grader, for eksempel dyr ‒ dyrere ‒ dyrest. Disse bøyingsformene kaller vi positiv, komparativ og superlativ. Dette er ganske elementær grammatikk. Men har…


→Språkprat

«Lille jeg» i klimadebatten

sprakprat , May 8th, 2020


Hva mener vi nordmenn når vi sier at vi bør alle bidra til å redusere klimaendringene? Er det slik at alle monner drar, eller faller vi lett tilbake…


→Språkprat

Flygelause fuglar og beiske bær – ei innføring i elementær kategoriseringsteori

sprakprat , February 28th, 2020


Kva har strutsar, tomatar og adoptivmødrer til felles? Dei fortel oss noko om korleis me kategoriserer verda omkring oss. I denne språkpraten tek eg ein nærare titt på…


→Språkprat

På bærtur i Skandinavia – del tre

sprakprat , October 3rd, 2019


Dei fleste bæra me bruker, veks på lyng eller små plantar som døyr i laupet av eitt eller to år, men der finst òg ein del bær som…


→Språkprat

Godt øl med runer

sprakprat , January 17th, 2019


«Jeg ville mye oftere komme nærmere mjødhuset!» Disse ordene er risset med runer på et lite trestykke funnet på Bryggen i Bergen. Trepinnen har arkeologisk datering til omtrent…


→Språkprat