Tag: Ord og uttrykk

Teddybjørner og springbrett i andrespråkslæringen

sprakprat , March 24th, 2022


Bruk av formularisk språk, eller faste språklige sekvenser og flerordsuttrykk, i andrespråkslæring er et velkjent og veldokumentert fenomen. Men hva er egentlig et formular, og hvilken rolle spiller…


→Språkprat

Dyrere og dyrere og ei jente som ikke er flinkere enn seg sjøl

sprakprat , February 17th, 2022


Mange norske adjektiv oppviser tre grader, for eksempel dyr ‒ dyrere ‒ dyrest. Disse bøyingsformene kaller vi positiv, komparativ og superlativ. Dette er ganske elementær grammatikk. Men har…


→Språkprat

«Lille jeg» i klimadebatten

sprakprat , May 8th, 2020


Hva mener vi nordmenn når vi sier at vi bør alle bidra til å redusere klimaendringene? Er det slik at alle monner drar, eller faller vi lett tilbake…


→Språkprat

Flygelause fuglar og beiske bær – ei innføring i elementær kategoriseringsteori

sprakprat , February 28th, 2020


Kva har strutsar, tomatar og adoptivmødrer til felles? Dei fortel oss noko om korleis me kategoriserer verda omkring oss. I denne språkpraten tek eg ein nærare titt på…


→Språkprat

På bærtur i Skandinavia – del tre

sprakprat , October 3rd, 2019


Dei fleste bæra me bruker, veks på lyng eller små plantar som døyr i laupet av eitt eller to år, men der finst òg ein del bær som…


→Språkprat

Godt øl med runer

sprakprat , January 17th, 2019


«Jeg ville mye oftere komme nærmere mjødhuset!» Disse ordene er risset med runer på et lite trestykke funnet på Bryggen i Bergen. Trepinnen har arkeologisk datering til omtrent…


→Språkprat