Tag: Preposisjoner

Tall i rommet

sprakprat , December 18th, 2020


Mange tenker kanskje at matematikk og metaforer står så langt fra hverandre i presisjon og funksjon som det er mulig. Men slik er det slett ikke for oss…


→Språkprat