Tag: Retorikk

Kva er ei preike?

sprakprat , September 3rd, 2021


Det er eit vanskelegare spørsmål enn det ser ut til. Det er lettare å svara på kva ei preike bør vera, eller kva faglitteraturen seier. Men kva er…


→Språkprat

«Lille jeg» i klimadebatten

sprakprat , May 8th, 2020


Hva mener vi nordmenn når vi sier at vi bør alle bidra til å redusere klimaendringene? Er det slik at alle monner drar, eller faller vi lett tilbake…


→Språkprat

Klasseromsdebatt – om å ruste elevar til demokratisk deltaking

sprakprat , September 20th, 2019


I dei nye læreplanane for grunnskulen og vidaregåande opplæring vert «Demokrati og medborgarskap» eitt av tre tverrfaglege tema. Som ein del av norskfaget sitt bidrag må sjangeren klasseromsdebatt…


→Språkprat

Metaforisk krigføring

sprakprat , January 31st, 2019


Om ein skal tru norske politikarar, utkjempar me mange kampar: kampen mot fattigdom, kampen mot menneskeskapte klimaendringar, kampen mot økonomisk kriminalitet, kampen mot atomvåpen og kampen mot te…


→Språkprat