Tag: Runer

Skadet skrift – om misbruk av runer

sprakprat , November 4th, 2021


Runer er historiske skrifttegn som vekker kulturhistorisk interesse og kreativt engasjement, nasjonalt og internasjonalt. Opprinnelig var runer et felles alfabet for germanske folkeslag, skapt ved be…


→Språkprat

Lese og tolke – men først se: Om arbeid med runeinnskrifter

sprakprat , January 10th, 2020


Når det dukker opp et runefunn, starter den grundige prosessen med å undersøke innskriften. Målet er å identifisere runetegnene, lese og tyde teksten og si noe om dens…


→Språkprat

Godt øl med runer

sprakprat , January 17th, 2019


«Jeg ville mye oftere komme nærmere mjødhuset!» Disse ordene er risset med runer på et lite trestykke funnet på Bryggen i Bergen. Trepinnen har arkeologisk datering til omtrent…


→Språkprat