Tag: Språkhistorie

Dialekt på busstur

sprakprat , December 17th, 2021


Kor mykje eller kor lite må æ forandre i ei setning før du les det som dialekt, og koffør skriv æ sånn? I denna språkpraten skriv æ om…


→Språkprat

Å konstruere «dei andre» språkleg – fordommar om språkkontakt

sprakprat , November 19th, 2020


Denne språkpraten viser gjennom eit døme korleis norsk språkvitskap har vore ideologisk vridd og derfor direkte fordomsfull. Det skal handle om språkkontakten mellom norsk og samisk og konstruksjonen…


→Språkprat

Bestemmer flertallet?

sprakprat , October 8th, 2020


Når det kommer mange innflyttere på en gang til et sted, får det store ringvirkninger, både sosialt, kulturelt, og språklig. Men hvor stor direkte innflytelse får innflytternes talemål…


→Språkprat

Hva er egentlig forskjellen mellom «u» og «y»?

sprakprat , April 3rd, 2020


Få lydkontraster volder så stor frustrasjon for de som skal lære seg norsk, som den mellom «u» og «y», for eksempel i ordene sur og syr. Det er…


→Språkprat

Hvor kommer grammatikken fra?

sprakprat , August 16th, 2019


Når vi lurer på hvorfor en grammatisk finurlighet i et språk er som den er, bør vi ikke spørre: «Hvorfor er det sånn?» Nåtida gir nemlig sjelden noe…


→Språkprat

Å kommunisere med hender og kropp – en introduksjon til norsk tegnspråk

sprakprat , May 24th, 2019


Hva er særegent for et språk som ikke er et talespråk men et gestuelt-visuelt språk? Hvordan kombineres det man gjør med hendene, med det man samtidig gjør med…


→Språkprat

Da Aasen skulle gjere landsmålet forståeleg

sprakprat , February 22nd, 2019


Hadde vi hatt problem med å snakke med informantane hans Ivar Aasen? Språket forandrar seg jo så mykje, og særleg gjer dialektane det – blir det sagt. Slike…


→Språkprat

Godt øl med runer

sprakprat , January 17th, 2019


«Jeg ville mye oftere komme nærmere mjødhuset!» Disse ordene er risset med runer på et lite trestykke funnet på Bryggen i Bergen. Trepinnen har arkeologisk datering til omtrent…


→Språkprat