Tag: Språkholdninger

Lærarspråk i norsk som andrespråk når nynorsk er opplæringsspråket

sprakprat , December 3rd, 2021


Lærarar er både språkbrukarar og språklærarar i andrespråksklasserommet. I denne teksten skal me sjå nærmare på den talespråklege variasjonen til lærarar, nærmare bestemt korleis lærarar snakkar i un…


→Språkprat

Skadet skrift – om misbruk av runer

sprakprat , November 4th, 2021


Runer er historiske skrifttegn som vekker kulturhistorisk interesse og kreativt engasjement, nasjonalt og internasjonalt. Opprinnelig var runer et felles alfabet for germanske folkeslag, skapt ved be…


→Språkprat

Å konstruere «dei andre» språkleg – fordommar om språkkontakt

sprakprat , November 19th, 2020


Denne språkpraten viser gjennom eit døme korleis norsk språkvitskap har vore ideologisk vridd og derfor direkte fordomsfull. Det skal handle om språkkontakten mellom norsk og samisk og konstruksjonen…


→Språkprat

Flygelause fuglar og beiske bær – ei innføring i elementær kategoriseringsteori

sprakprat , February 28th, 2020


Kva har strutsar, tomatar og adoptivmødrer til felles? Dei fortel oss noko om korleis me kategoriserer verda omkring oss. I denne språkpraten tek eg ein nærare titt på…


→Språkprat

Vi må snakke om samisk

sprakprat , August 29th, 2019


2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. I løpet av året er det arrangementer rundt om i hele verden for å rette fokus på den kritiske situasjonen for…


→Språkprat

Kva seier ungdomar i Meland om strilemålet?

sprakprat , June 27th, 2019


Du har gjerne høyrt uttrykket “Den må du dra lenger ut på landet med”. Kva skjer med haldningar til strilemålet utanfor Bergen om me gjer nettopp det? Strilemålet…


→Språkprat

Å kommunisere med hender og kropp – en introduksjon til norsk tegnspråk

sprakprat , May 24th, 2019


Hva er særegent for et språk som ikke er et talespråk men et gestuelt-visuelt språk? Hvordan kombineres det man gjør med hendene, med det man samtidig gjør med…


→Språkprat

«Dei snakkar no litt nynorsk»

sprakprat , April 26th, 2019


Du har sikkert høyrt at folk kan seie noko slikt som at «der snakkar dei nynorsk» eller «han snakkar meir bokmål enn meg». Kanskje irriterer du deg over…


→Språkprat

Da Aasen skulle gjere landsmålet forståeleg

sprakprat , February 22nd, 2019


Hadde vi hatt problem med å snakke med informantane hans Ivar Aasen? Språket forandrar seg jo så mykje, og særleg gjer dialektane det – blir det sagt. Slike…


→Språkprat