Tag: Språkvalg

Lærarspråk i norsk som andrespråk når nynorsk er opplæringsspråket

sprakprat , December 3rd, 2021


Lærarar er både språkbrukarar og språklærarar i andrespråksklasserommet. I denne teksten skal me sjå nærmare på den talespråklege variasjonen til lærarar, nærmare bestemt korleis lærarar snakkar i un…


→Språkprat

Vi må snakke om samisk

sprakprat , August 29th, 2019


2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. I løpet av året er det arrangementer rundt om i hele verden for å rette fokus på den kritiske situasjonen for…


→Språkprat

Hen, men også they, zie, xe og ey – kjønnsnøytrale pronomen i norsk, svensk og engelsk

sprakprat , January 3rd, 2019


Bruken av kjønnsnøytrale pronomen er svært begrenset i norsk sammenlignet med svensk og engelsk. Hvilke konkrete bruksforskjeller finnes egentlig mellom de tre språkene, og hva synes norske, svenske…


→Språkprat