Tag: Tegnspråk

Teikn-til-tale skapar tryggleik og inkludering i barnehagen

sprakprat , February 14th, 2020


Tradisjonelt har kommunikasjon med teiknstøtte (teikn-til-tale) blitt brukt til ungar med forseinka eller lite utvikla språk. No bruker over halvparten av barnehagane i Hordaland (del av fylket Vestl…


→Språkprat

Poesi på norsk tegnspråk

sprakprat , January 23rd, 2020


Kan man rime på tegnspråk? I denne språkpraten skal vi se nærmere på et poetisk virkemiddel i tegnspråk som kalles håndformrim. Gjentakelse av bestemte håndbevegelser eller håndformer kan…


→Språkprat

Å kommunisere med hender og kropp – en introduksjon til norsk tegnspråk

sprakprat , May 24th, 2019


Hva er særegent for et språk som ikke er et talespråk men et gestuelt-visuelt språk? Hvordan kombineres det man gjør med hendene, med det man samtidig gjør med…


→Språkprat