Tag: Tysk

Folkeetymologier – små folkeeventyr om ord

sprakprat , June 2nd, 2022


Hva har forhåndsregel og muskedunder til felles? Jo, begge er eksempler på folkeetymologier, altså det at et sjeldent eller fremmed ord endrer seg påvirket av andre og mer…


→Språkprat

Kan falske venner bli venner?

sprakprat , April 22nd, 2022


Falske venner er et begrep bokstavelig oversatt fra engelsk, der det heter false friends. Det refererer til ord som enten ortografisk (i stavemåten) eller fonetisk (i uttalen) likner…


→Språkprat

Å be eller to be? – språklige fallgruver

sprakprat , August 19th, 2021


Kontrastiv lingvistikk er en del av språkvitenskapen som fokuserer på forskjeller og likheter mellom språk, for eksempel ut fra fonetikk (uttale), semantikk (betydning) og morfologi og syntaks (dvs….


→Språkprat