Skaber overvågning mere tryghed?

Overvågning bruges bl.a. til at straffe utryghedsskabende adfærd, men gør overvågning os også mere trygge?

”Stik imod den gængse opfattelse, der også afspejles i loven, kan tryghed og utryghed i overv…