Currently browsing category

Norwegian / Swedish / Danish, Page 2

Rituella eldar under Samhain

För oss i dagens västerländska samhälle är Samhain kanske närmast känt som ”forntida Halloween”. Samhain (även stavat exempelvis Samain, Samuin, Sauin och …


→Etnologi

Om material i Cultura

Om att leta efter och hitta material i ett kulturvetenskapligt arkiv Ibland får man vara ekonomisk med sitt skrivande. Om man har …


→Etnologi

Fältarbete i Borgå

Jag deltog i ett fältarbete i Borgå 18.9-21.9.2017. Detta fältarbete var ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet och ämnena Nordisk folkloristik och Nordisk …


→Etnologi

Minnesbilder

Ett intressant skede inom min praktiktid hittills var att få placera en del av K. Finska Hushållningssällskapets arkiv i nya, arkivgodkända kuvert. …


→Etnologi

Att raderas ur historien

”Be nice to archivists – they can erase you from history” Citatet ovan är en populär internet-mem bland arkivarier, och visst ligger …


→Etnologi

Att vara på väg

I en känd dikt fångade, enligt många, Karin Boye resans innersta kärna, nämligen att det är rörelsen i sig som är målet: ”Den …


→Etnologi

Christianborg, det nye landdistrikt?

Læste for nyligt, at Center for Landdistriksforskning mister sin bevilling ud fra det argument, at alle “midler inden for Landdistriktspuljen skal konkurrenceudsættes”, som …


→Udkantstanker