Tag: Taler

Kva er ei preike?

sprakprat , September 3rd, 2021


Det er eit vanskelegare spørsmål enn det ser ut til. Det er lettare å svara på kva ei preike bør vera, eller kva faglitteraturen seier. Men kva er…


→Språkprat